Fra løkkeskrift til en tydelig og moderne logo: Bertel O. Steen fornyer seg! Hele bilbransjen er i transformasjon, og den nye visuelle profilen vår møter fremtidens behov. Det handler om mobilitet, bevegelse, frihet og flyt.

O.- en i firmanavnet er det sentrale elementet i profilen: Den er et hjul, en digital knapp og et sentrum for en ny reise som både Bertel O. Steen og kundene våre starter på. O.-en er både en bokstav og et symbol, den kan brukes til alt fra installasjoner til animasjoner. Stikkordene er enkelhet og tydelighet – på alle flater.

Omfattende markedstester

Den gamle signaturlogoen ble utviklet i en tid før internett forandret handlemønstrene våre, og den var lite anvendelig på digitale flater, spesielt på mobiltelefonen. Under arbeidet med den nye profilen har vi gjennomført omfattende markedstester gjennom Kantar TNS, og vi fikk klare svar: Den gamle logoen bidro i alt for liten grad til å skape avsenderidentitet på digitale flater, og den ble assosiert med eksklusivitet og et tradisjonelt firma.

Best i test på tydelighet

Vi har samarbeidet med Metro Branding under utviklingen av vår nye identitet. Byrået skapte flere ulike visuelle retninger som ble testet ut i markedet, og valget falt på den logoen som skåret best i test på tydelighet, synlighet og tilhørighet til mobilitetsbransjen. Hele 81 prosent oppfatter at det er Bertel O. Steen som er avsender, mot 48 prosent for den gamle logoen.

Alle divisjoner og forretningsområder i konsernet skal nå ta i bruk den nye visuelle profilen, som omfatter alt fra farger og fonter til bildebruk og symboler.

Med en samlende og sterk identitet skal vi styrke konkurransekraften vår!