En rivende utvikling finner sted i samfunnet og vi vet at vår bransje vil se helt anderledes ut om noen år, både med hensyn til ny teknologi, nye forbruksmønstre og nye krav til kundeopplevelse.

For å mestre endringene og utnytte mulighetene som kommer, skal vi sitte i førersetet og utvikle morgendagens bilhus.

«Best på»

For å nå visjonen og målet vårt - og bli best, har vi en felles grunntanke om hva prestasjoner betyr i Bertel O. Steen, og hvordan vi ønsker at våre medarbeidere skal tenke og jobbe. Den skal inspirere og motivere alle som jobber hos oss. Det er vår «best på»-filosofi.

  • Først og fremst skal vi ha de mest fornøyde medarbeiderne. Dette er en forutsetning for å vinne kampen om kundene.
  • Vi skal ha de mest fornøyde kundene og forhandlerne. Det er her verdiene skapes.
  • Vi skal maksimere potensialet i våre merker og oppnå en markedsandel som gir fornøyde leverandører.
  • Vi skal ha fornøyde eiere, som får en fornuftig avkastning på sine investeringer. God inntjening sikrer arbeidsplasser og gir oss mulighet til å investere i nye og fremtidsrettede områder.

Våre medarbeidere er entusiastiske og har et sterkt fokus på lagspill. Vi setter kunden først og opptrer sannferdig for å skape langvarige relasjoner. Vi er resultatorienterte og har fokus på gode prestasjoner, det er slik vi skaper verdier. Med dette som utgangspunkt bygger vi morgendagens bilhus.

Dette klarer vi kun om vi jobber godt sammen – som et lag. La oss heie på hverandre og motivere og inspirere hverandre. Dette er ikke en sprint, men et maraton som alle er med på. Et løp som vi skal fullføre sammen – et løp mot visjonen om å bygge morgendagens bilhus.