Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

En bærekraftig bilindustri er viktig for at verden skal klare det grønne skiftet. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø, mennesker og mobilitet for å bidra til en grønnere bilhverdag.

I dag ruller det over 3 millioner kjøretøy på norske veier. Bilen er et av våre viktigste verktøy, som knytter oss sammen, gir muligheter og fritid. Uten bilen hadde vi ikke kunnet jevnlig besøke de vi er glade i, fylt butikkhyllene med varer eller sikret rask hjelp når uhellet er ute.  

Det er ikke et alternativ å fjerne bilen fra veiene. Men det er mye vi kan gjøre for å sikre at bilhverdagen blir så bærekraftig som mulig. I Bertel O. Steen skal vi være vårt ansvar bevisst. Før handlet det mest om å gjøre det enkelt for deg å komme deg dit du ville når du trengte det. I dag handler det om så veldig mye mer.  

Fra den første mutteren skrus på fabrikken til du har nøklene i hånda, skal vi sikre at reisen dit etterlater seg minst mulig fotavtrykk. Med andre ord skal vi ta gode veivalg for miljøet, menneskene og samfunnets mobilitet. 

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her.

Våre veivalg for miljøet 

Det hele starter i gruvene. Når materialer utvinnes, stiller fabrikkene strenge krav til utvinning. Og når våre samarbeidspartnere velger materialer, skal de være resirkulerbare, slik at mest mulig av bilen kan gjenvinnes og bli til nye produkter etter sin levetid.  

Bilen er ett av få produkter i dag som blir reparert og vedlikeholdt for å vare lenge. Og når den har gjort nytten sin, blir over 95 prosent brukt i produksjonen av nye biler eller andre produkter. I Norge foregår det gjennom et samarbeid i bilbransjen som heter Autoretur. 

Under produksjonen fokuseres det på å redusere sløsing av ressurser som vann og energi, og testing av ny teknologi for å bruke mindre jomfruelige råvarer. For eksempel lanserer Kia en ny modell i 2023 som har gulvtepper laget av resirkulert fiskegarn og setestoff laget av gamle plastflasker. 

Når bilen er produsert må den fraktes fra fabrikken. Her er vi opptatt av å bruke transport som har lavest mulig utslipp og påkjenning for naturen, og samarbeidspartnere som deler vårt syn. Blant annet samarbeider vi med verdens mest miljøvennlige bilskip, hybridskipet «Auto Advance», som leverer til Drammen Havn. 

Deretter er bilene klare for salg og vedlikehold. Her sørger vi for at byggene vi jobber i er så energieffektive som mulig, ved hjelp av teknologi og smarte løsninger. For eksempel bruker vi flittige, energieffektive smartroboter på sentrallageret vårt på Østlandet og har åpnet en moderne bilforhandler med smart energistyring i Bergen.  

For å sikre at bilene lever lengst mulig, må de fra tid til annen på service eller reparasjon. Alle våre egeneide forhandlere er Miljøfyrtårnsertifiserte. Samtidig fokuserer vi på å sortere mest mulig avfall, og noen avdelinger kan skilte med over 90 prosent sorteringsgrad i dag.  

Etter rundt 20 år på veien har bilen gjort sitt. Da blir den levert til nærmeste bilmottak for å demonteres, hindre at klimafarlige gasser og væsker havner i naturen, og skille ut materialer som kan gjenbrukes, resirkuleres eller sendes til energigjenvinning. 

Bertel O. Steen er i gang med å lage et klimaregnskap for virksomheten i 2022. Dette regnskapet vil legges til grunn for våre ambisjoner og tiltak for å redusere CO2-utslipp og ytterligere forbedringer i verdikjeden vår. Konsernet vil rapportere årlig på dette i sin Års- og bærekraftrapport. 

Vårt fokus på miljø

 • Redusere CO2-utslipp fra transport og bygg
 • Redusere energiforbruk
 • Bidra til sirkulærøkonomi gjennom resirkulering, gjenbruk og returløsninger
 • Grønnere bygg og byggeplasser
 • Redusere avfall, emballasje og bruk av kjemikalier

 

Våre veivalg for menneskene 

Vi tror på mangfold på arbeidsplassen, og hos oss jobber det mennesker med ulik erfaring og kunnskapsbakgrunn. Våre ansatte skal føler at de tilhører en kultur bygget opp av respekt, toleranse og tillit.  

Det å tilby jobbmuligheter til unge og utdanne nye mekanikere, er noe av det viktigste vi gjør. Vi driver et av landets største lærlingprogrammer, hvor unge blir tilbudt lønnet utdanning innen områder som salg, mekaniker og lakk. I tillegg satser vi på kompetanseheving, og tilbyr utvidede karrieremuligheter med opplæring, kurs, sertifiseringer og lederutvikling. 

Bilindustrien er kjent for å være mannsdominert. Vi vet at mangfold og kjønnsbalanse bidrar til økt trivsel, effektivitet og suksess på arbeidsplassen. Derfor jobber vi for å øke kvinneandelen som jobber hos oss. 

I tillegg jobber vi for gode arbeidsvilkår og overholdelse av menneskerettighetene i hele vår verdikjede.  

Vårt fokus på mennesker

 • Bidra til inkluderende arbeidsliv 
 • Fokus på videreutdanning og kompetanseheving 
 • Overholde lover, regler og etiske retningslinjer 
 • Sosialt ansvar hos leverandørene 

 

Les mer om hvordan vi jobber med miljø, mennesker og mobilitet her.

Våre veivalg for mobiliteten 

I en verden som tar imot stadig flere mennesker, øker også behovet for transportmidler. Samtidig som vi importerer og selger personbiler, nyttekjøretøy og lastebiler, følger vi med på trender og teknologi for å legge til rette for morgendagens transportbehov. 

Blant annet har vi investert i bildelingstjenesten Otto og Fleks, som gir deg som bor i storbyer flere valgmuligheter ved bilhold, enten det er å eie, leie eller dele. Økt bryk av bildeling gjør det enklere for flere å dra nytten av tilgang på bil, samtidig som behovet for nyproduksjon går ned. 

Ikke minst er det vår jobb å legge til rette for at flest mulig kan velge nullutslippsalternativer. Import og salg av elektriske kjøretøy har bidratt til det, og i 2021 bestod 70 prosent av nybilsalget hos oss av helelektriske biler. Ambisjonen er at alle nye personbiler vi selger skal være helelektriske innen år 2025. 

Vårt fokus på mobilitet

 • Elektrifisering, både for personbiler og nyttetransport
 • Ladenettverk på bygg og anlegg
 • Utvikle nye tjenester, som Otto og Fleks

 

Vår vei til en grønnere bilindustri 

Det er mange grunner til at du velger å bruke bil. Det viktigste er kanskje at den tar deg dit du skal når du trenger det. At du kommer deg frem trygt og komfortabelt. Og at du kan bruke bilen med god samvittighet. 

Derfor skal vi i Bertel O. Steen skape gode løsninger som bringer oss, kundene våre og samfunnet fremover på en bærekraftig måte. 

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00