Slik jobber vi med FNs bærekraftmål

Vi har plukket ut seks av FNs bærekraftmål som vi jobber mot. Disse er både naturlig for oss og mulig for oss å bidra til. Alle våre mål kretser rundt våre fokusområder: Miljø, mennesker og mobilitet.

FNs bærekraftmål 13

Stoppe klimaendringene

Vi jobber for nullutslipp i transport og redusere utslipp i egen virksomhet. I 2021 stod 70 prosent av nybilsalget vårt av helelektriske biler.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00