Vårt ansvar

Vårt mål er å bringe både kundene og samfunnet fremover på en ansvarlig og enklere måte. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å reise slik de vil, uten bekymring, og på en bærekraftig måte.

Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt handelsselskap som er opptatt av sin rolle og bidrag til et velfungerende samfunn.

Klimaendringene og de store, negative konsekvensene de har, gjør at myndigheter, bedrifter og privatpersoner i økende grad setter bærekraft og klima høyere på dagsordenen.

Ny bærekraftsstrategi

Det gjør også Bertel O. Steen. I 2021 jobbet vi derfor med en ny bærekraftsstrategi, hvor det viktigste resultatet er at bærekraft nå er en av konsernets fire bærebjelker i strategien som er lagt frem mot 2025.

Gjennom tilknytning til FN-organisasjonen UN Global Compact forplikter vi oss til å følge organisasjonens 10 grunnprinsipper for ansvarlig næringsliv knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, og den samme organisasjonens 17 bærekraftsmål.

Av de 17 bærekraftsmålene har Bertel O. Steen valgt å fokusere ekstra på seks mål, som vi mener det både er naturlig og mulig for oss å bidra positivt til.

FNs-baerekraftsmal

 

Ekstra fokus på seks av FNs bærekraftsmål

5. Likestilling mellom kjønnene

Vårt bidrag: Bertel O. Steen ønsker å tiltrekke seg flere kvinnelige medarbeidere og et økt mangfold.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vårt bidrag: En trygg jobb er viktig for alle. Bertel O. Steen skal drives sunt økonomisk, og være en anstendig og god arbeidsplass for våre medarbeidere.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Vårt bidrag: Vi har lansert nye tjenester som Fleks og Otto. Otto er i full drift i flere byer med sine delingsbiler og -sykler. Disse tjenestene skal vi utvikle videre.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vårt bidrag: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vårt bidrag: Vi må gjøre mer med mindre forbruk av ressurser. Vi skal bidra til å redusere avfallsmengden, øke gjenvinning, og ytterligere forbedre vår bruk av kjemikalier.

13. Stoppe klimaendringene

Vårt bidrag: Det viktigste bærekraftsmålet av dem alle - kutte utslipp. Å jobbe for nullutslipp i transport er et viktig bidrag der vi har sterke fabrikker i ryggen, og største andelen av vårt nybilsalg av personbiler er helelektriske biler (70 prosent i 2021). Samtidig skal vi identifisere områder der vi kan kutte utslipp i egen virksomhet.

Under kan du bli bedre kjent med noen av tiltakene vi gjør for å bidra til en grønnere bilbransje. 

Miljøsertifiserte forhandlere

I 2020 ble Bertel O. Steen AS sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015, hvor vi samtidig utviklet ny miljøpolicy i selskapet. Alle våre forhandlere er offentlig miljøsertifiserte som Miljøfyrtårn-bedrifter.

I forbindelse med dette arbeidet ble det iverksatt flere gode tiltak, blant annet for å redusere vårt energiforbruk. Det er også innført gode rutiner for avfallshåndtering med fokus på økt kildesortering, både for å hindre skadelige utslipp og for å gi høyere gjenvinningsgrad på avfallet. 

Les også: Her kan du kjøpe bil fra en mer miljøvennlig forhandler

Stiller krav til leverandørene

For vår leverandørkjede har vi utarbeidet og iverksatt en rekke etiske retningslinjer, kalt «Prinsipper for leverandøratferd». Videre oppfølging av leverandørkjeden, med spesielt fokus på bærekraft, samfunnsansvar og compliance blir viktig for oss i årene fremover. 

For å bidra til å løse utfordringer knyttet til miljø og klima, støtter konsernet miljøorganisasjonen Zero i deres arbeid. Bertel O. Steen har som et ledd i dette blant annet presentert utslippsfrie biler på den årlige Zero-konferansen, og deltar i Zeros forum for nyttetransport.

Medlemskap i returordninger

Det ble gjennomført et grundig arbeid med å kartlegge og redusere omfanget av kjemikaliebruk i virksomhetene, noe som har ført til mer forsvarlig bruk og bedre oversikt. Kjemikalier som brukes i virksomheten i dag risikovurderes og registreres elektronisk i et nasjonalt register, EcoOnline.no. 

Vi er medlem i Autoretur for innsamling og gjenvinning av alle kasserte kjøretøyer. Medlemskap i organisasjonene Batteriretur og Dekkretur sørger for forsvarlig innsamling av alle typer bilbatterier og av kasserte bildekk. Vi er også medlem i Grønt Punkt, en nasjonal returordning for emballasje. 

Skape arbeidsplasser

Det legges vekt på å kunne tilby et inkluderende arbeidsliv til mennesker som av forskjellige årsaker faller utenfor. Det er iverksatt flere tiltak for dette, blant annet arbeidstrening, utprøving av tilrettelagt arbeid, transporttilbud, arbeidsinkludering og arbeidsavklaring.

Det å ha en trygg jobb å gå til er det viktigste virkemiddelet for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet. For å bidra til dette har vi fokus på en rettferdig økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser. 

Det å legge til rette for at mange unge mennesker får arbeidserfaring, jobbmulighet og en vei inn i yrkeslivet er derfor svært viktig. Bertel O. Steen tar årlig imot et høyt antall lærlinger, hvor nyutdannede mekanikere får mulighet til å utvikle kompetansen sin og få en god start på arbeidslivet.

Les også: Fokus på å få inn flere kvinner i bilbransjen

Ved årsskiftet 2021/2022 var totalt 180 lærlinger engasjert i konsernet, fordelt på flere fagområder som skade/lakk og mekanisk. 17 av disse lærlingene var kvinner. 

Bilbransjen er i stor endring, og det vil være behov for ny kompetanse fremover. Da er det viktig å være tett på de ledende teknologimiljøene i Norge. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med studentforeningen Revolve ved NTNU. Her samles studenter fra ingeniørfagt, hvor de blant annet hvert år utvikler og bygger en ny racerbil med ny teknologi.

Engasjementet i Revolve er i tråd med våre ambisjoner, og er med å bygge vår posisjon blant studentene, også som en mulig attraktiv, fremtidig arbeidsplass.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00