Bertel O. Steen har definerte følgende policy for Compliance og samfunnsansvar.