I Bertel O. Steen er vi opptatt av å være sannferdige, det vil si å være ærlig, tydelig og oppriktig i det vi gjør. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, og er utgangspunktet for å skape gode og varige relasjoner blant medarbeidere, kunder og våre forretningsforbindelser. 

Bertel O. Steen har utviklet et sett av overordnede policyer og retningslinjer, deriblant policy for Compliance og etiske retningslinjer. 

Vår policy for Compliance innebærer at Bertel O. Steen har nulltoleranse overfor brudd på lover og retningslinjer, herunder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Alle Bertel O. Steens interessenter har klare forventninger til Bertel O. Steens forretningsdrift. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

Se vår policy for Compliance og samfunnsansvar her. 

Bertel O. Steens etiske retningslinjer, kan du lese mer om her. 

Etiske retningslinjer