“Digital selvbetjening og tilgjengelighet døgnet rundt, er en selvfølge”