Vi skal bygge ny kompetanse

Bertel O. Steen skal lede an i utviklingen av morgendagens mobilitetsløsninger. Derfor satser vi på kompetanseutvikling av ansatte gjennom seminarer, kurs og lengre utdanningsprogram i inn- og utland.

Vi har et sterkt fokus på arbeidskultur, holdninger og etterlevelse av Bertel O. Steens verdier: Vi utfordrer, vi bryr oss, vi presterer.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00