Bertel O. Steen har nulltoleranse for diskriminering, og har fokus på å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse. Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i og en integrert del av konsernets strategi, verdier, policies og retningslinjer.

 

Under er en oversikt over likestillingsredegjørelsene for konsernet Bertel O. Steen og alle underlagte aksjeselskap med flere enn 50 ansatte.