Øivind Solbakken og Bjørn Maarud

- Ambisjonen er å doble verdien innen eiendom fra 2,5 til 5 milliarder fram mot 2020, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS. 

I et bilmarked med svekket kronekurs og pressede bilpriser, vil selskapet spre risiko gjennom å trappe opp i norsk eiendom som er uavhengig av valuta. Likevel veier hensynet til bilvirksomheten tyngst for bilgiganten som representerer Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën og DS i Norge. 

- Bil har rangen. Vi skal investere i eiendom til beste for bil. Vi skal styrke våre forhandlere og verksteder gjennom bedre lokaler. I stedet for å sitte med lange leiekontrakter som binder forhandlerne til bestemte lokasjoner, ønsker vi fleksibilitet gjennom å eie lokalene selv. Da står vi fritt til å omsette eller utvikle eiendommene slik at våre forhandlere til enhver tid har optimale bygninger og beliggenhet, sier Maarud. 

Bjørn Maarud henter inn erfarne bransjefolk til satsingen. 
- Vi trenger mer kompetanse og mer proaktivitet. Nå skal vi bli langsiktige og mer offensive, lover konsernsjef Maarud.  

Før sommeren tiltrer Øivind Solbakken (48) som daglig leder i Bertel O. Steen Eiendom. Solbakken er økonom og kommer fra stillingen som daglig leder i Hadrian Eiendom, rådgivere innen salg og utvikling av eiendom. Solbakken har blant annet ledet arbeidet med salg av sentrale tomter i Bjørvika. 

- Dette er en stor mulighet som jeg er glad for. Etter fine år som rådgiver og megler i bransjen, ser jeg frem til å utvikle eiendom sammen med nye kolleger i Bertel O. Steen. Selskapet har godt handlingsrom og en frisk ambisjon som det blir spennende å være med å realisere, sier Solbakken. 

- Min arbeidsplass de siste 14 årene sikres kontinuitet, ved at tidligere daglig leder Årstein Holthe i Hadrian Eiendom trer inn igjen i stillingen, legger han til.  

Til styret henter Maarud inn tidligere Avantorsjef Christian Joys (69) og konsernsjef i Backegruppen Eirik Gjelsvik (48). 

Bertel O. Steen Eiendom vil fortrinnsvis satse på store prosjekter innen næringseiendom. Planer for å utvikle tomten rundt hovedkontoret på Lørenskog er allerede lagt. Noen meter fra avkjørselen på E6 skal selskapet bygge et 5 etasjers bygg på 16 000 m2. På grunnplanet blir det, ikke overraskende, bilforhandler. De tre andre etasjene er allerede leiet ut til næringskontorer. Investeringen blir i størrelsesorden 300 millioner.

- Foreløpig kan vi ikke gå ut med navn på leietageren, sier Maarud, som røper at det er flere spennende prosjekter i pipeline, både innenfor kjøp, salg og utvikling.   

Lørenskog, 2. februar 2016.