Thorbjørn Myrhaug, daglig leder i Bertel O. Steen Detalj AS, Fredrik Karlsen, leder for INTAKT bilskade, og Frithjof Anderssen, styreleder.

Hovedaktørene bak satsingen er Bertel O. Steen (37%), MyCar Group (37%), Motor-Trade (21%), og AB Persson (5%).

Aktørene er i dag hovedeiere i to bilskadekjeder som nå slås sammen i en ny kjede. Bilskadekjeden skal videreføre navnet til INTAKT Bilskade:

  • INTAKT Bilskade har 12 verksteder i kjeden, hvorav fem er majoritetseid og er konsentrert i Trøndelagsregionen med en omsetning på rundt 220 millioner kroner i Norge og ca. 70 millioner kroner i Sverige.
  • SKALA Skade & Lakk har åtte verksted i kjeden, hvorav fire er heleide og resten deleide med en omsetning på ca. 220 millioner kroner og er etablert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør.

I tillegg er det et klart siktemål å inkludere Bertel O. Steens 7 deleide skade- og lakkvirksomheter med en samlet omsetning på ca. 280 millioner kroner og som er konsentrert på Østlandet.

- Etableringen vil gjøre INTAKT Bilskade til Norges største skade- og lakk-kjede, forteller Thorbjørn Myrhaug, Frithjof Anderssen og Erik Diesen i henholdsvis Bertel O. Steen Detalj, Motor-Trade og MyCar Group.

Dekker store deler av Norge
Med verkstedene til SKALA i Sør- og Vest-Norge, INTAKT i Midt-Norge og Bertel O. Steens deleide på Østlandet, er grunnlaget lagt for å bli en slagkraftig nasjonal kjede innen skade og lakk. Det gir kjeden en geografisk rekkevidde som strekker seg fra Mosjøen i nord til Kristiansand i sør.

Partene er enige om å utvikle kjeden til en nasjonal og nordisk enhet som skal bli den ledende aktøren innen skade- og lakkvirksomheter. Ambisjonen er videre vekst gjennom videreutvikling av regionselskapene (organisk) og gjennom potensielle oppkjøp eller sammenslåinger med andre selskap innenfor samme bransje.

- Selskapet skal opereres som et bærekraftig frittstående skade- og lakkselskap med spesialisering på de utvalgte merker som man i dag representerer. Kjeden skal være en kvalitetsleverandør av disse tjenestene og har en klar ambisjon om å være ledende på rekruttering og utdanning av fagarbeidere, sier styreleder Frithjof Anderssen.

Frithjof Anderssen

- Vi har stor tro på et konsept der vi etablerer en helhetlig nasjonal kjede med tett samarbeid og forankring hos lokale forhandlere. Lokale partnere er en viktig bærebjelke for at INTAKT Bilskade skal kunne levere markedets beste kundeopplevelser ved skade- og lakkreparasjoner. Nå bygger vi et større og mer slagkraftig lag som vil stå sterkere i fremtidens skademarked. Det mener vi er viktig for å lykkes i årene som kommer, sier Erik Diesen, administrerende direktør i MyCar Group.

Erik Diesen, MyCar Group

- Innen skademarkedet ser vi den samme konsolideringstrenden og tilspissing av konkurransen som ellers i bilbransjen. Bærekraftig produksjon og brukte deler vil bli en egen konkurransearena i fremtidens skademarked. For ikke å glemme elektrifisering av bilparken og de endringene nye krav fra fabrikk og myndigheter fører med seg. Nye INTAKT skal sette standarden innen bilskade og yte tjenester som er verdiøkende for våre kunder, partnere, ansatte og eiere. INTAKT skal bli Norges ledende skade og lakk-kjede! sier daglig leder i Bertel O. Steen Detalj, Thorbjørn Myrhaug.

Thorbjørn Myrhaug

Fredrik Karlsen blir den nye lederen i INTAKT Bilskade
Hovedsete for kjeden vil fortsatt være i Trondheim.

- Det er mange brikker som skal falle på plass, så vi har en stor jobb foran oss. Nå går vi i gang med å samle Norges råeste kjede innen skade og lakk, og avdekke muligheter for videre vekst. Dette blir utrolig spennende, sier Fredrik Karlsen. 

Karlsen er 41 år, har ledet «gamle» INTAKT Bilskade de siste 2 årene og var en sterk bidragsyter i etableringen av INTAKT. Han var med og utviklet det som skulle bli den gamle INTAKT-kjeden i 2018 i rollen som CFO, og har vært sterkt delaktig i å sette opp og bygge det grunnlaget som nå er INTAKT-kjedens fundament.

Fredrik Karlsen

Satser på Smart Repair/PDR
Kjeden er i dag sterkt knyttet opp mot tradisjonell skadereparasjon, men skal bygge opp et eget ben innen smart repair/PDR da partene mener dette markedet vil vokse mye i årene som kommer. For denne dedikerte satsningen vil Martin Nyhus få ansvaret. Nyhus kommer fra SKALA Skade & Lakk men har tidligere jobbet for MPS Bilskade som i dag heter Cary Group.

Fremdeles noen brikker som gjenstår
Det er mye arbeid å samle et så stort lag og selv om det er lagt inn en stor innsats det siste året er det en del som gjenstår før alle potensielle verksteder er tilknyttet INTAKT. Ved oppstart vil det primært være dagens SKALA- og INTAKT-verksteder som vil knytte seg til kjeden.

Følgelig er målsetningen i første omgang å overføre eierandelene i de Bertel O. Steen-deleide selskaper inn i INTAKT. Også her gjenstår noen formaliteter, men Bertel O. Steen er optimistiske.

- Vi mener vår verdiøkning av de individuelle skadeverkstedene uansett vil bli styrket gjennom INTAKT strukturen i forhold til hva vi får til i dag, og at individuelle verksted ser fordelene ved å være med i en slik kjede, sier Thorbjørn Myrhaug.

Endelig gjennomføring betinges av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Henvendelser rettes til Frithjof Anderssen, 91381515 /frithjof.anderssen@motor-trade.no.  

Fakta om partene

SKALA Skade & Lakk:
- Etablert i 2020 gjennom fusjon av skade- og lakkvirksomhetene til Frydenbø og Kverneland
- Eies i dag av MyCar Group som igjen kontrolleres av Frydenbø, Kverneland og Gjensidige
- Tilstedeværelse i Vest- og Sør-Norge
- SKALA har åtte verksteder i kjeden, hvorav fire er heleide og resten deleide, som omsetter for ca. 220 millioner kroner.

INTAKT Bilskade:
- Etablert i 2019 av Bertel O. Steen, Motor-Trade, Leinløkken, Foinvest og Bjørgan & Linden gjennom samling av partenes skade- og lakkvirksomheter i Trøndelagsregionen
- AB Persson kom inn på eiersiden i 2021 og markerte startskuddet på den svenske satsningen
- Tilstedeværelse i Midt- og Nord-Norge, samt Nord-Sverige
- 12 verksteder i kjeden hvorav 5 er majoritetseid
- Eies i dag av Bertel O. Steen, Motor-Trade og AB Persson

Bertel O. Steens deleide skade- og lakkvirksomhet: 
- Flere av Bertel O. Steens forhandlere på Østlandet har eierskap i, og strategisk samarbeid med, et eller flere skade- og lakkverksteder
- Verkstedene eies og drives i samarbeid med lokale partnere
- Verkstedene er ikke tilknyttet noe nettverk eller kjedestruktur

Kjedens geografiske tilstedeværelse

Lørenskog, 25. august 2022