Corporate responsability

Våre kjerneverdier – vi bryr oss, vi utfordrer og vi presterer – skal reflekteres i all vår drift. Et grunnleggende prinsipp er at alt skal tåle dagens lys. 

Vi krever at alle våre medarbeidere opptrer i overensstemmelse med lover og regler, og våre etiske retningslinjer. Det er strenge krav til integritet.  

Vi forventer også at våre leverandører og øvrige forretningsforbindelser respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.