Samfunnsansvar

Bertel O. Steen-konsernet er opptatt av å drive sin virksomhet etter samfunnsansvarlige og etiske prinsipper.

Corporate responsability

Våre kjerneverdier – vi bryr oss, vi utfordrer og vi presterer – skal reflekteres i all vår drift. Et grunnleggende prinsipp er at alt skal tåle dagens lys. 

Vi krever at alle våre medarbeidere opptrer i overensstemmelse med lover og regler, og våre etiske retningslinjer. Det er strenge krav til integritet.  

Vi forventer også at våre leverandører og øvrige forretningsforbindelser respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

 

  • Varsling

    Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

  • UN Global Compact

    Bertel O. Steen er opptatt av opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger, og vi er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00