For Bertel O. Steen er mangfold viktig, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.