• UN Global Compact

    Bertel O. Steen er opptatt av opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger, og vi er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00