• UN Global Compact - FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet

    Bertel O. Steen er opptatt av å opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger. Gjennom vår tilslutning til FNs Global Compact, forplikter vi oss til å drive virksomheten i tråd med de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon som befestes der.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00