• Varsling

    Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00