Bertel O. Steen skal bidra til en grønnere bilhverdag. Det gjør vi blant annet ved å redusere utslipp fra egen verdikjede, øke fokus på resirkulering og gjenbruk av materialer, og være en pådriver i overgangen til nullutslippsbiler.