Bertel O. Steen Holding AS eies 100 prosent av familien Steen. Holdingselskapet er organisert i to virksomhetsområder; ett konsern for bil og eiendom (Bertel O. Steen) og ett for øvrig virksomhet (Bertel O. Steen Kapital). Videre omtales kun bil- og eiendomsvirksomheten. 

Bertel O. Steen består av bilimport, forhandlervirksomhet, bilfinans, verksteddrift og eiendom. Bertel O. Steen Eiendom består av konsernets bileiendommer og annen næringseiendom. 

Bilimport importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, smart®, Fuso og Setra. 

Forhandlervirksomhet består av et landsdekkende forhandlernett som distribuerer konsernets bilmerker. Salget skjer gjennom Bertel O. Steen Detalj AS med datterselskaper og frittstående forhandlere. 

Bilfinans består av selskapet Bertel O. Steen Finans AS, som tilbyr finansieringsløsninger gjennom et landsdekkende nettverk av forhandlere som selger biler importert av Bertel O. Steen AS. 

Eiendom består av Bertel O. Steen Eiendom AS med datterselskaper, som eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje på ca. 175 000 m2 knyttet til bil- og annen næringsvirksomhet. Bileiendommer utgjør om lag halvparten av porteføljen.

Frihet