Bertel O. Steen Holding AS eies 100 prosent av familien Steen. Holdingselskapet er organisert i to virksomhetsområder; ett konsern for bil (Bertel O. Steen) og ett for øvrig virksomhet (Bertel O. Steen Kapital). Bertel O. Steen Eiendom AS var frem til 1. januar 2022 en del av bilkonsernet, men ble da overført til Bertel O. Steen Holding. Organisert under Holding vil de fortsette den aktive satsingen på eiendomsinvesteringer og god løpende eiendomsdrift. Bertel O. Steen AS på sin side vil rendyrke bilvirksomheten.

Videre omtales kun bilvirksomheten. 

Bertel O. Steen består av bilimport, forhandlervirksomhet, bilfinans og øvrig virksomhet.   

Bilimport importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, smart, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Fuso og Setra. 

Forhandlervirksomheten, som foregår gjennom Bertel O. Steen Detalj AS med datterselskaper, består av et landsdekkende forhandlernett som driver med nybilsalg av konsernets bilmerker, bruktbilsalg samt salg av servicemarkeds- og finansieringstjenester.

Bertel O. Steen Lastebil og Buss med datterselskaper driver forhandlervirksomheten for tungbiler. 

Bilfinans består av selskapet Bertel O. Steen Finans AS, som tilbyr finansieringsløsninger gjennom et landsdekkende nettverk av forhandlere som selger biler importert av Bertel O. Steen AS. 

Øvrig virksomhet består av den dedikerte verkstedkjeden Snap Drive, en frittstående kjede med 27 verksteder lokalisert i de største byene i Norge, samt tjenester for mobilitet med bildelingstjenesten Otto. Bertel O. Steen AS er også deleier i bilabonnementstjenesten Fleks.

Frihet