Styret

Styret i Bertel O. Steen AS består av seks aksjonærvalgte medlemmer og tre valgt blant de ansatte. Styrets leder er Sverre Leiro. Han har omfattende styre- og ledererfaring, og bakgrunn fra NorgesGruppen AS, Hakon Gruppen AS og Orkla AS.

 • Sverre Leiro

  Styreleder

 • Line Aarnes

  Styremedlem

 • Erik Tønnesen

  Styremedlem

 • Carl E. Steen

  Styremedlem

 • Thorvald Steen

  Styremedlem

 • Kent Jonsson

  Styremedlem

 • Maria Rydmark

  Ansatterepresentant

 • Christoffer Heggholmen

  Ansatterepresentant

 • Knut Johan Andvik

  Ansatterepresentant

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00