Leverandører til Bertel O. Steen

Bertel O. Steen-konsernet anskaffer årlig varer og tjenester for flere milliarder kroner. Det er Konserninnkjøp som har det faglige ansvaret for konsernets anskaffelser, forhandlinger og kontraktsinngåelser med leverandører.

Vi er opptatt av likebehandling av leverandører, regelmessig konkurranseutsetting og etterprøvde prosesser. Bertel O. Steen er opptatt av å drive sin virksomhet etter samfunnsansvarlige og etiske prinsipper. Våre kjerneverdier – vi bryr oss, vi utfordrer og vi presterer – skal reflekteres i all vår drift og et grunnleggende prinsipp er at alt skal tåle dagens lys.  Vi stiller derfor strenge krav til våre leverandører og forventer at alle aksepterer og signerer våre prinsipper for leverandøradferd. 

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00