Bertel O. Steen krever å få tilsendt alle leverandørfakturaer elektronisk i samsvar med dagens EHF standard. 

Dersom dere ikke har systemer som støtter EHF, finnes det flere portaler for utsendelse, blant annet ehfportal.no og sendregning.no eller via banken. 

Alle leverandørfakturaer må være merket slik at vi kan identifisere mottakeren av fakturaen. Leverandørfaktura må være merket i henhold til følgende alternativer:
1)    Bestillers ID-referanse.ID-referansen er vår bestillers / kontrollørs  z-ident (ikke fullt navn) og skal alltid være påført som «kundens referanse» eller tilsvarende felt i fakturaen (deres ref.).
2)    Innkjøpsnummer – ordrenummer må legges inn på ID - referanse.
3)    SNAP DRIVE AS, legg inn avdelingsnummer som ID-referanse.

Alle inngående faktura må være stilet til riktig juridisk enhet/ selskapsnavn i Bertel O. Steen konsernet som har kjøpt tjenesten eller varen. Ved avvik, må det utstedes en kreditnota og ny faktura til riktig selskap. 

Ved manglende eller feil merking på faktura kan denne bli parkert i påvente av rett referanse fra leverandøren. Dette vil kunne forsinke betaling til forfall.

Dersom det er generelle spørsmål til faktura og bestilling bes det tas kontakt med bestiller i gjeldende selskap. 
Spørsmål om leverandørfaktura kan sendes til bilag@bos.no.