Våre veivalg

Vi går stadig nye veier for å bringe kundene våre, samfunnet og oss selv fremover på en ansvarlig og enklere måte. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber.

 • to personer smiler i bil

  Våre fokusområder

  Miljø, mennesker og mobilitet står i fokus når vi jobber med løsninger som bringer oss og samfunnet fremover, på en ansvarlig og bærekraftig måte. På denne siden kan du lese mer om noen av våre tiltak.

 • Slik jobber vi med FNs bærekraftmål

  Vi har plukket ut seks av FNs bærekraftmål som vi jobber mot. Disse er både naturlig for oss og mulig for oss å bidra til. Alle våre mål kretser rundt våre fokusområder: Miljø, mennesker og mobilitet.

  FNs bærekraftmål 13

  Stoppe klimaendringene

  Vi jobber for nullutslipp i transport og redusere utslipp i egen virksomhet. I 2021 stod 70 prosent av nybilsalget vårt av helelektriske biler.

 • Vi skal ha en bærekraftig forretningsmodell

  Vi skal bidra til et bedre samfunn gjennom en bærekraftig forretningsmodell med fokus på miljø, mennesker og mobilitet.

 • Mann-som-smiler-i-bil

  Vårt ansvar

  Vårt mål er å bringe både kundene og samfunnet fremover på en ansvarlig og enklere måte. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å reise slik de vil, uten bekymring, og på en bærekraftig måte.

 • Grønnere bilhverdag

  Bertel O. Steen skal bidra til en grønnere bilhverdag. Det gjør vi blant annet ved å redusere utslipp fra egen verdikjede, øke fokus på resirkulering og gjenbruk av materialer, og være en pådriver i overgangen til nullutslippsbiler.

 • Bil kjører på landevei i solnedgang

  Compliance og samfunnsansvar

  Bertel O. Steen har definerte retningslinjer for egen forretningsdrift, i tillegg til krav og forventninger til forbindelser og interessenter.

 • Likestilling og diskriminering

  Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

 • Økt salg av elbiler

  I 2022 har over 80 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler vært helelektriske biler.

 • Utsikt til fjell fra bil

  UN Global Compact

  Bertel O. Steen er opptatt av opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger, og vi er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00