Våre veivalg

Vi går stadig nye veier for å bringe kundene våre, samfunnet og oss selv fremover på en ansvarlig og enklere måte. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber.

 • En bærekraftig bilindustri er viktig for at verden skal klare det grønne skiftet.

  Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

  Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt handelsselskap som er opptatt av vår rolle og vårt bidrag til et velfungerende samfunn. Klimaendringene og de store, negative konsekvensene de har for mennesker gjør at myndigheter, bedrifter og privatpersoner i økende grad setter bærekraft og klima høyere på dagsorden. Det gjør også Bertel O. Steen. En satsing på bærekraft er tydelig forankret som en av konsernets fire bærebjelker i strategihuset.

 • Mann-som-smiler-i-bil

  Våre fokusområder

  Vi har samlet våre vesentlige bærekrafttema i fire fokusområder. Til hvert av de vesentlige bærekrafttemaene har vi definert mål og tiltak.

 • Vi skal ha en bærekraftig forretningsmodell

  Vi skal bidra til et bedre samfunn gjennom en bærekraftig forretningsmodell med fokus på miljø, mennesker og mobilitet.

 • Grønnere bilhverdag

  Bertel O. Steen skal bidra til en grønnere bilhverdag. Det gjør vi blant annet ved å redusere utslipp fra egen verdikjede, øke fokus på resirkulering og gjenbruk av materialer, og være en pådriver i overgangen til nullutslippsbiler.

 • Likestilling og diskriminering

  Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

 • Utsikt til fjell fra bil

  UN Global Compact

  Bertel O. Steen er opptatt av opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger, og vi er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet.

 • Økt salg av elbiler

  I 2022 har over 80 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler vært helelektriske biler.

 • varsling-bos-bertilosteen-konsern-bærekraft

  Varsling

  Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00