Bærekraft og samfunnsansvar

Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt handelsselskap som er opptatt av vår rolle og vårt bidrag til et velfungerende samfunn.

 • Mann-som-smiler-i-bil

  Vårt ansvar

  Vårt mål er å bringe både kundene og samfunnet fremover på en ansvarlig og enklere måte. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å reise slik de vil, uten bekymring, og på en bærekraftig måte.

 • Vi skal ha en bærekraftig forretningsmodell

  Vi skal bidra til et bedre samfunn gjennom en bærekraftig forretningsmodell med fokus på miljø, mennesker og mobilitet.

 • Grønnere bilhverdag

  Bertel O. Steen skal bidra til en grønnere bilhverdag. Det gjør vi blant annet ved å redusere utslipp fra egen verdikjede, øke fokus på resirkulering og gjenbruk av materialer, og være en pådriver i overgangen til nullutslippsbiler.

 • bertel-o-steen-mennesker-lærlinger-lørenskog
  • mennesker

  Tar inn over 160 lærlinger i året

  Bertel O. Steen driver et av Norges største lærlingprogrammer, og tilbyr arbeidstrening og fagbrev innen bilfag til unge mennesker hvert år. En viktig arena for å bygge kunnskap.

 • Likestilling og diskriminering

  Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

 • Økt salg av elbiler

  I 2021 bestod 70 prosent av salget av nybiler hos Bertel O. Steen av helelektriske biler.

 • Bil kjører på landevei i solnedgang

  Compliance og samfunnsansvar

  Bertel O. Steen har definerte retningslinjer for egen forretningsdrift, i tillegg til krav og forventninger til forbindelser og interessenter.

 • Utsikt til fjell fra bil

  UN Global Compact

  Bertel O. Steen har definerte retningslinjer for egen forretningsdrift, i tillegg til krav og forventninger til forbindelser og interessenter.

 • varsling-bos-bertilosteen-konsern-bærekraft

  Varsling

  Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00