UN Global Compact

Bertel O. Steen er opptatt av opptre sannferdig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger, og vi er tilsluttet FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet.

FN har etablert en institusjon og et regelverk for ansvarlig næringsvirksomhet, kalt UN Global Compact. Dette baserer seg på ti prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Gjennom vår tilslutning til FNs Global Compact, forplikter vi oss til å drive virksomheten i tråd med de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon som befestes der. 

Bertel O. Steen har i likhet med over 9000 bedrifter fra over 160 land sluttet seg til Global Compact. Det innebærer at vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i tråd med de 10 prinsippene. Gjennom dette bidrar vi til at næringslivet utvikler seg samfunnsansvarlig og bærekraftig.

UN Global Compact og de ti prinsippene:

MENNESKERETTIGHETER

  • Prinsipp nr. 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og 
  • Prinsipp nr. 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET

  • Prinsipp nr. 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • Prinsipp nr. 4: Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • Prinsipp nr. 5: Sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 
  • Prinsipp nr. 6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

MILJØ

  • Prinsipp nr. 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  • Prinsipp nr. 8: Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 
  • Prinsipp nr. 9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

  • Prinsipp nr. 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Les mer om UN Global Compact her eller på Regjeringen sine sider her.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00