Varsling

Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Bertel O. Steen. Konsernet har derfor opprettet varslingskanaler som kan benyttes ved mistanke om eller avdekking av uregelmessigheter.

Bertel O. Steen har strenge krav til at våre medarbeidere, våre leverandører og øvrige eksterne forbindelser opptrer og driver etter fastsatte lover og regler. Det er kun når regler og standarder følges at vi kan forhindre negative følger for vårt selskap, våre medarbeidere og våre forbindelser.  

Det er derfor viktig at brudd på regelverk blir avdekket så raskt som mulig. Dersom man får mistanke om eller avdekker uregelmessigheter har konsernet utarbeidet varslingsrutiner. 

For våre medarbeidere er varslingsrutinene tilgjengelig på konsernets intranett. 
Eksterne forbindelser kan varsle om uregelmessigheter gjennom følgende kanaler:

Varsling direkte til konsernet:

Hvis man vil varsle direkte til konsernet, kan det gjøres til følgende adresse:
•    varsel@bos.no

Varsling til en ekstern kanal:

En ekstern varslingskanal er også tilgjengelig:
•    Charles Jensen, partner i HR-huset, mail: varsel@hrhuset.no / tlf. + 47 474 63 940. 
Postadresse: Charles Jensen, c/o HR-huset AS, Sandakerveien 114 b, Postboks 4542 Nydalen, N-0404 OSLO

Charles Jensen er jurist, og kan om ønskelig sikre konfidensialitet om den som varsler, men vil ta saken videre med Bertel O. Steen-konsernet.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00