Likestillingsredegjørelse

For Bertel O. Steen er mangfold viktig, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

Bertel O. Steen har nulltoleranse for diskriminering, og har fokus på å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse. Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i og en integrert del av konsernets strategi, verdier, policies og retningslinjer.

Under er en oversikt over likestillingsredegjørelsene for konsernet Bertel O. Steen og alle underlagte aksjeselskap med flere enn 50 ansatte.

Likestillingsredegjørelse 2023

Likestillingsredegjørelse 2022

Likestillingsredegjørelse 2021

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00