Vår visjon

En visjon skal vise vei. Den skal motivere, inspirere og gi energi til hver enkelt av oss. En visjon er en oppnåelig drøm som er satt for fremtiden, et flagg i horisonten vi skal strekke oss mot. 

I Bertel O. Steen er visjonen å bygge morgendagens bilhus. 

Bertel O. Steen ble etablert i Kristiania i 1901 og konsernet har siden den gang preget samfunnsutviklingen. Det skal vi fortsatt gjøre! Men, med den rivende utviklingen som finner sted i samfunnet, vet vi at vår bransje vil se helt annerledes ut om noen år. Både med hensyn til ny teknologi, nye forbruksmønstre og nye krav til kundeopplevelse. For å mestre endringene og utnytte mulighetene som kommer, skal vi sitte i førersetet og utvikle morgendagens bilhus.

Våre verdier

Verdiene våre sier noe om hvem vi er, hva vi står for, og hvordan vi jobber. De skal fungere som rettesnorer for hvordan vi tenker og handler – som en rød tråd i alt vi gjør. Når alle i en bedrift deler de samme verdiene, skapes en felles identitet og kultur.

Fem verdier

Vi i Bertel O. Steen er stolte av verdiene våre. Det er viktig at alle forstår og etterlever disse – hver eneste dag. Dette er en forutsetning for å bygge morgendagens bilhus.

Kunden først
«Vi er best på å skape gode kundeopplevelser.»

Fornøyde og lojale kunder er en forutsetning for vår virksomhet. Vi klarer å skape gode kundeopplevelser når vi overgår kundens forventninger. I Bertel O. Steen setter vi alltid kunden i førersetet og ser på et hvert kundemøte som en mulighet til å skape unike opplevelser. Dette ansvaret ligger hos hver og en av oss – det er vi som utgjør forskjellen.

Entusiasme
«Vi er best på å vise glede og energi.»

Entusiasme og glede er helt sentralt i et positivt arbeidsmiljø. Medarbeidere som byr på seg selv, som møter utfordringer med en positiv holdning og som brenner for faget sitt verdsettes derfor høyt i Bertel O. Steen. For vi vet at disse egenskapene også verdsettes høyt av våre kunder.

Lagspill
«Vi er best på å gjøre hverandre gode.»

I Bertel O. Steen beundrer vi gode prestasjoner og unner hverandre suksess! Vi har tro på at de beste prestasjonene skapes gjennom lagspill. De største heltene er de som lar seg inspirere av sine kollegaer, som tør å utfordre på en konstruktiv måte og som evner å skape enestående resultater i samarbeid med andre.

Sannferdighet
«Vi er best på å være oppriktige og holde det vi lover»

Sannferdighet betyr å være ærlig, tydelig og oppriktig i våre handlinger. Dette er en forutsetning for å skape tillit og et positivt omdømme. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, noe som er et utgangspunkt for å skape gode og varige relasjoner blant medarbeiderne og med våre kunder.

Resultatorientert
«Vi er best på å skape verdi for våre kunder, medarbeidere og virksomheten.»

Bertel O. Steen er en fremoverlent bedrift hvor hver medarbeider er opptatt av å levere gode prestasjoner og resultater. Vi gjør alltid våre valg på basis av hva som skaper mest verdi for våre kunder, medarbeidere, forhandlere, leverandører og samfunnet forøvrig. På den måten sikrer vi en utviklende og inspirerende arbeidsplass og langsiktige og lønnsomme relasjoner med våre interessenter.

Veien videre

For å lykkes fremover, må Bertel O. Steen bli ledende på kundeopplevelse og å tilby våre kunder en enkel mobilitetshverdag. Vi må styrke og utvikle vårt produkt- og tjenestetilbud, og vi må posisjonere oss for marginpress og realisere vårt fulle portensial. Vi må også etablere oss som den foretrukne samarbeidspartneren innenfor vår industri. 

Å bygge morgendagens bilhus er en ambisiøs og spennende visjon. Det er en visjon som det er helt nødvendig å strekke seg etter om vi skal sitte i førersetet. Det betyr at vi hver dag må jobbe med å påvirke og tilpasse oss utviklingen og ikke minst være best på å ta i bruk ny teknologi og nye trender raskt og effektivt.

Dette får vi til fordi vi har en kultur som hele tiden evner å endre seg både i måten vi tenker på, i måten vi organiserer virksomheten på og i måten vi utfører arbeidet vårt på. Sammen med «vår best på-filosofi» og våre verdier, skal vi fortsette å levere unike kundeopplevelser tilpasset morgendagens kunder og behov.