I 2022 har over 80 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler vært helelektriske biler.