Agder Bil i Arendal ble etablert i 1966 med agenturene for Peugeot og Mercedes-Benz lastebiler, og utvidet med Mercedes-Benz personbiler i 1983. Selskapet er i dag autorisert nybilforhandler for Mercedes-Benz personbil og Peugeot person- og varebil. Egil Stenshagen ervervet aksjemajoriteten i Agder Bil i 2007, og selger nå sammen med medaksjonærer selskapet til Bertel O. Steen Agder.

- Bertel O. Steen er allerede godt etablert i Arendal gjennom en egeneid forhandler. Markedet i østlige Agder er under vekst og utvikling med Arendal som midtpunkt. En stor utbygging av infrastruktur med ny motorvei både østover og sørover knytter sammen denne delen av Agder fra Risør til Grimstad på en bedre måte enn tidligere. Ved å samle all aktivitet knyttet til bilmerkene Mercedes-Benz, Peugeot og Kia under én stor forhandler, investere i felles anlegg og mennesker, så mener vi at vi står enda bedre rustet for fremtiden til å ta vare på kundene på aller beste måte, sier styreleder Eirik Lohne i Bertel O. Steen Agder. 

Konkurransetilsynet godkjente transaksjonen i slutten av november.  

- Jeg er glad for at det er Bertel O. Steen som overtar Agder Bil. Det vil sikre en god ivaretakelse av våre kunder i tiden som kommer, sier Egil Stenshagen. Stenshagen fortsetter som hovedaksjonær i Kongsvinger Bilsenter, som også er forhandler av Mercedes-Benz og Peugeot. 

Alle ansatte viderefører sine arbeidsforhold i virksomheten etter overdragelsen, og formell overtakelsesdato er 1. mars 2022.  

Partene er enige om at kjøpspris på aksjene holdes konfidensiell. 

Eirik-Lohne

Lørenskog, 22. februar 2022