Bærekraftrapport 2022

Bærekraft er en av fire hovedstolper i Bertel O. Steens forretningsstrategi. Det siste året har det blitt lagt ned en stor innsats for å heve dette arbeidet ytterligere slik at konsernet kan møte stadig høyere krav og forventninger på området. Det har resultert i disse hovedelementene som publiseres i dag:  

  • Klimaregnskap med utslipp i Scope 1, 2 og 3 (basert på GHG-protokollen) 

  • Bærekraftstrategi tett integrert med forretningsstrategien 

  • Bærekraftrapport (etter standarden til Global Reporting Initiative) 

Vårt ansvar 

Et bærekraftig selskap er et selskap som ivaretar både miljø, mennesker og samfunn på en ansvarlig måte.  

- Vi ser det slik at vi har et ansvar for å bidra til å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning. Vi har et ansvar for å være en attraktiv og god arbeidsplass for alle våre 3 000 medarbeidere, og sikre en ansvarlig produksjon av varer og tjenester. Og som både importør og forhandler av biler, lastebiler og buss har vi i Bertel O. Steen et ansvar for å holde hjulene i gang i Norge med trygge kjøretøy for både privatpersoner, varetransport og nødetater. Vårt bærekraftarbeid handler i stor grad om hvordan vi utfører dette oppdraget og hvordan vi skal jobbe med å forbedre oss, sier Frigstad.  

Konsernsjef Harald Frigstad

- Det er lagt ned en stor innsats i flere avdelinger i konsernet, og bærekraft har vært behandlet i konsernledelsen i flere omganger. Det er derfor et godt forankret arbeid som danner en solid grunnmur for veien videre, konstaterer Frigstad. 

Lenke: Bærekraftrapport 2022

Lørenskog, 30. juni 2023