Erik Thoner og Per-Kristian Jonassen ifm partnerskap Erik Arnesen Helsfyr

- Den sterke merkevaren som Erik Arnesen Helsfyr har i Oslo øst skal forenes med Bertel O. Steen-konsernets kraft for ytterligere å befeste seg som en sterk aktør i dette distriktet, sier Per-Kristian Jonassen, direktør Bertel O. Steen Detalj AS

Erik Arnesen Helsfyr AS konsolideres inn i Bertel O. Steen og selskapet vil fortsette å hete Erik Arnesen Helsfyr.

- Erik Arnesen Helsfyr har vært Mercedes-Benz forhandler siden 1962. Nå forener vi våre to selskaper med den unike erfaringen som begge parter representerer. Det er flere år siden vi begynte å snakke om et samarbeid, og det er gledelig at dette nå har materialisert seg til noe virkelig sterkt. Erik Arnesen-historien begynner så langt tilbake som i 1946, og allerede da reparerte mekaniker Erik Arnesen selv Mercedes-Benz i sitt lille verksted i Akersveien i Oslo. Vi sikrer både lønnsom drift, fremtiden til selskapet i en stadig mer konsolidert bransje, og ikke minst våre ansattes arbeidsplasser gjennom et slikt partnerskap. Mulighetene dette gir fremover er det bare fantasien som setter grenser for, sier Erik Thoner, daglig leder i Dronningfjell AS, som er Thoner-familiens eierselskap og dagens eiere av Erik Arnesen Helsfyr AS. 

Avtalen innebærer at Bertel O. Steen Detalj kjøper 50,1 prosent av aksjene, og daglig leder vil fremdeles være Lars Erik Presterud. 

Partene er enige om ikke å kommentere kjøpspris eller andre kommersielle detaljer. 

Lørenskog, 21. juni 2023