Knut Espenes

Espenes har 14 år bak seg i Bertel O. Steen og har tidligere hatt stillinger som salgs- og markedsdirektør i Bertel O. Steen Detalj, Business Controller, regionsjef og salgsdirektør Peugeot i PSA Norge (nå Stellantis) og merkesjef for Peugeot i Norge.

Espenes overtok som leder for forhandleren på Rud i september 2019. Siden den gang har forhandleren gjennomgått en stor transformasjon og har snudd minus til pluss. I 2022 var omsetningen på 830 millioner kroner, og resultatet før skatt på 15,0 millioner kroner. Til sammenlikning var omsetningen i 2019 på 472 millioner kroner, med et resultat før skatt på minus 31,7 millioner kroner.

– Sammen med teamet på Rud har Espenes bygget en robust forhandler som står på hver dag for å tilby topp kundeservice og oppnå gode resultater. Lagspill, en inkluderende kultur og tydelig struktur har gitt gode resultater. Dette er en erfaring han tar med videre til Snap Drive, sier Magnus Øverby, direktør strategi og forretningsutvikling i Bertel O. Steen og styreleder i Snap Drive.

Verkstedkjeden Snap Drive AS er et heleiet datterselskap av Bertel O. Steen AS. Kjeden har 27 verksteder, sentrert i og rundt de største byene i Norge. Snap Drive har hatt en god omsetnings-vekst fra 233 millioner kroner i 2015 til 371 millioner kroner i 2022, med sterke økonomiske resultater. 

– I år er ambisjonen enda høyere, og vi sikter mot 400 millioner kroner i omsetning. Jeg er godt fornøyd med at Knut Espenes har takket ja til å bidra i arbeidet med å løfte Snap Drive ytterligere, og tilfreds med at vi har så kvalifiserte medarbeidere i konsernet at vi kan dyrke intern ledermobilitet, fortsetter Øverby.

– Espenes er en målrettet leder med stor tillit i Bertel O. Steen på tvers av forretningsområdene. Han har en spennende profil og er en rollemodell for konsernets verdier og visjon. Espenes har de personlige egenskapene som skal til for å lykkes i Snap Drive, og jeg ser frem til å få ham ombord, sier Magnus Øverby.

Knut Espenes tiltrer stillingen innen utgangen av april 2023.

Magnus Øverby

Lørenskog, 22. mars 2023