Bil- og eiendomskonsernet Bertel O. Steen leverte et svært godt år i 2021. Omsetningen rundet for første gang 20 milliarder kroner, og landet til slutt på 22 789 millioner kroner (opp fra 19 310 millioner kroner i 2020). Resultat før skatt endte på 1 075 millioner kroner, en betydelig økning fra året før (opp fra 797 millioner i 2020). Resultatgraden endte på 4,7 prosent (4,1 prosent i 2020).  

- En hovedårsak til det gode resultatet er at mange av konsernets merker som Mercedes-Benz, Peugeot, Kia og Citroën har levert elektriske biler som har truffet det norske markedet svært godt. Salg av nye biler står for over 80 prosent av omsetningsveksten vår og hele 70 prosent av vårt salg av nye personbiler var helelektrisk i 2021. Det har vært høyt trykk på alle områder gjennom hele året. Jeg vil berømme alle medarbeiderne som har gjort en fantastisk innsats i tider med smittevernstiltak, hjemmekontor og generelt krevende forhold, sier konsernsjef Harald Frigstad. 

Frigstad understreker at 2021 var et år der det på mange områder gikk godt for Bertel O. Steen. Nå hersker det større usikkerhet. 

- Krigen i Ukraina opprører oss alle, og skaper økt usikkerhet for mange bransjer inklusive vår egen. For forbrukerne kan økte priser på strøm, mat, drivstoff og lån påvirke kjøpekraften og markedet negativt. Vi ser at registreringsstatistikken ved utgangen av februar viser en nedgang på 23,3 prosent fra i fjor. Vi er derfor forberedt på at det kan bli et tyngre år, og fortsetter å jobbe med våre prioriterte forbedringstiltak i virksomheten, sier Frigstad.   

Harald Frigstad

Økt markedsandel i 2021 

Bertel O. Steen økte sin markedsandel i 2021. Samlet sett fikk konsernets bilmerker en markedsandel på 17,3 prosent i 2021 i totalmarkedet for alle kjøretøysegmenter. Totalt registrerte nye kjøretøy fra konsernet ble 37 592 (+22 prosent) i 2021. 

I personbilmarkedet hadde konsernet en vekst på 27 prosent, noe som ga en samlet markedsandel på 15,3 prosent i personbilmarkedet.   

  • Mercedes-Benz registrerte 9 001 nye personbiler i 2021. Elbilen EQC sto for 3 946 av disse og ble enkeltmodellen med flest registreringer fra konsernets portefølje.   

  • Peugeot og Kia økte antall registreringer med henholdsvis 1 330 og 1 348 enheter hver sammenlignet med 2020.  

  • Citroën hadde en økning på 1 577 registreringer, mye takket være den populære elbilmodellen ë-C4.  

  • Opel registrerte 508 flere nye personbiler enn året før. 

Andelen rene elbiler fortsatte å vokse i 2021, og ved utgangen av året var 65 prosent av alle nyregistrerte personbiler i Norge helelektriske (54 prosent i 2020). For Bertel O. Steens merker var andelen enda høyere med 70 prosent (56 prosent i 2020). 

Største importør av nyttekjøretøy 

For fjerde år på rad ble Bertel O. Steen største importør av varebiler i Norge. Den samlede andelen til konsernets merker endte på 30,5 prosent (9 857 enheter). Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën og Opel lå alle inne blant de ti mest solgte varebilmerkene i Norge.  

- Elektrifisering av nyttetransport er viktig for å redusere utslipp og for å bidra til det grønne skiftet. Den elektriske andelen i det norske varebilmarkedet er i vekst, men i betydelig lavere takt enn personbilene. Våre bilmerker gjør en stor satsing på elektriske varebiler, noe som gir utslag i økt elbilandel for varebiler i Norge. Peugeot og Citroën hadde i 2021 over 20 prosent elektrisk andel, Opel over 30 prosent. Grunnet halvledermangel, har imidlertid leveransene av elektriske varebiler vært lavere enn ønsket, kommenterer Frigstad.   

Også Mercedes-Benz satser for fullt på på elektriske drivlinjer, men for større varebiler med behov for høy nyttelast og tilhengervekt samt for varebiler med firehjulstrekk, er det fortsatt modeller med dieselmotorer som dominerer. Nesten halvparten av Norges varebilmarked i 2021 besto av biler med firehjulstrekk, og for Mercedes-Benz var 4x4-andelen på over 85 prosent. 

- Mercedes-Benz er sterke i varebilsegmentet, og har hatt en meget god start på 2022, opplyser Harald Frigstad. 

Totalmarkedet for lastebiler over 6 tonn gikk frem med 3,1 prosent og markedsandelen for Mercedes-Benz endte på 12,2 prosent, en fremgang på 0,7 prosentpoeng fra 2020. Inkludert Fuso er den totale markedsandelen på 12,9 prosent. Også her satses det på elektrifisering, og Bertel O. Steen leverte for eksempel åtte elektriske Fuso til Schenker og to til Posten Norge.   

God utvikling på flere områder 

Bilvirksomheten isolert sett (uten eiendomsvirksomheten) noterer driftsinntekter på 22 715 millioner kroner (opp fra 19 088 millioner i 2020). Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 1 355 millioner kroner (892 millioner kroner i 2021), og en EBITDA-margin på 6,0 prosent (4,7 prosent i 2020). Resultat før skatt endte på 1 003 millioner kroner (opp fra 555 millioner kroner). 

- Det er gledelig at resultatet for bilvirksomheten isolert sett for første gang passerer en milliard kroner. Høy etterspørsel innen både nybil- og bruktbilsegmentet har ledet til både volum- og marginforbedringer. I tillegg har vi en engangseffekt ved at den regnskapsmessige gevinsten fra nedsalg av Fleks AS påvirker positivt med 103 millioner kroner, konstaterer Harald Frigstad. 

Bertel O. Steen sine rundt 40 egeneide forhandlere i Norge, noterer en omsetningsøkning på 14 prosent til 14 890 millioner kroner (opp fra 13 024 millioner kroner i 2020). Driftsresultat i forhandlervirksomheten endte på 440 millioner kroner (340 millioner kroner i 2020). Driftsmarginen ble 3,0 prosent (2,6 prosent i 2020). 

Eiendomsvirksomheten oppnådde i 2021 noe lavere driftsinntekter og driftsresultat enn i 2020. For 2021 var driftsinntektene 335 millioner kroner (465 millioner kroner i 2020) med et resultat før skatt på 74 millioner kroner (244 millioner kroner i 2020). Hovedårsaken til endringene er gevinster ved eksterne salg av eiendommer i 2020.   

Godt posisjonert for 2022 

Starten av 2022 har vært preget av en lavere registreringstakt i markedet for nye personbiler sammenlignet med fjoråret. For Bertel O. Steen holder kontraktsinngangen seg rimelig godt oppe og konsernet har en god ordrereserve. Det forventes imidlertid at leveransesituasjonen vil fortsette å være varierende.  

- Det er viktig å ha et realistisk blikk på 2022 og være bevisst at det hersker økt usikkerhet på flere områder. Det overordnede bildet for vår del er at konsernet har et solid økonomisk fundament, en god portefølje med attraktive produkter, en tydelig strategisk retning og kompetente medarbeidere. I sum gjør dette at vi er godt posisjonert til å spille en ledende rolle gjennom de endringene som skjer i bilbransjen, sier konsernsjef Harald Frigstad.   

Nøkkeltall

Lørenskog, 23. mars 2022