Snap Drive, som er et heleiet selskap i Bertel O. Steen-konsernet, har hatt jevn omsetningsvekst fra 2015 (233 mnok) til 2021 (365 mnok) til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet. Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. 

– Vi mener Kvickstop AS er en god lokasjon for videre vekst i Stor-Oslo regionen. Kvickstop har er unik beliggenhet med nærmeste naboer som Strømmen Storsenter, Shell og McDonald’s, og ikke minst kun noen få meter fra tog og bussforbindelser. Kvickstop har god synlighet i et trafikalt knutepunkt hvor det passerer 11 400 biler forbi verkstedet daglig. Dette bidrar til å gi Snap Drive god markedseksponering, sier Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive.

Alle ansatte som i dag jobber i Kvickstop AS vil bli sikret ansettelse i Snap Drive når selskapet fusjoneres og integreres til Snap Drive sin driftsplattform. 

– Vi oppnår med denne etablering et godt servicenettverk på Romerike og Stor Oslo. Snap Drive teller nå totalt 27 verksteder i hele verkstedskjeden, sier Harsem. 

Morten Harsem. adm. direktør i Snap Drive AS

Skal vokse videre

Kvickstop AS har bygget en sterk posisjon i lokalmarkedet med å gi kundene hurtig hjelp med bilen. Mange oppdrag utføres etter drop-in prinsippet med et fokusert og effektivt tjenestetilbud. Kvickstop ligger 50 meter fra Strømmen Storsenter og det gir kundene en god mulighet for «service og shopping» samtidig. 

– Kvickstop AS er på lik linje med Snap Drive forankret i lokalmarkedet med kjernevirksomhet på mekanisk verkstedsdrift. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at alle ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover av Snap Drive, sier nåværende daglig leder Erik Nicolaisen. 

– For å sikre videre utvikling av Kvikstop AS er nå tidspunktet riktig for å gi «stafettpinnen» videre til en ny eier. Snap Drive og Kvickstop er en god match fordi begge selskapene har sin kjernevirksomhet med å tilby mekaniske verkstedtjenester for alle bilmerker i det lokale markedet, sier Erik Nicolaisen. 

– Med oppkjøpet av Kvickstop gir dette konkrete fordeler gjennom felles utvikling av produkter og tjenester, markedsføring og stordriftsfordeler gjennom felles driftsplattform, kundesenter og administrative funksjoner. Utover dette ser vi også synergier gjennom økende andel online-booking som nå utgjør 30 % av alle kundeordrene, sier Morten Harsem i Snap Drive. 

– Snap Drive vil videreføre den samme servicen med de samme dyktige folka, bare med ny logo. Vi skal sikre og videreutvikle verkstedtjenestene til Kvickstop for lokale kunder på Romerike, sier Harsem. 

Lørenskog, 22. april 2022