Tore Steen

Tore Steen ble født 6. april 1926, og sovnet inn onsdag 8. desember 2021. Tores far var Bertel Otto Steen, grunnleggeren av Bertel O. Steen-konsernet. Bilkonsernet Bertel O. Steen og dets vekst og utvikling helt siden 1901 er uløselig knyttet til grunnleggeren selv og hans familie. 

- Tore Steen spilte en sentral rolle for konsernet i en lang periode. I 1969 tok den da 43 år gamle Tore over som administrerende direktør i Bertel O. Steen. Med stor arbeidskapasitet gjorde Tore en formidabel innsats i blant annet Arbeidsgiverforeningen, Bilbransjeforbundet, Bilimportørforeningen, KNA og Opplysningsrådet for veitrafikken for å nevne noe. Tore evnet hele tiden å sette bilen inn i et større, samfunnsmessig perspektiv både for myndigheter og vanlige bilbrukere. Med sin innsats på dette området viste Tore hvordan Bertel O. Steen-konsernet gikk i forkant inn i en ny tidsalder for norsk bilbransje, sier konsernsjef Harald Frigstad.

Fremhevet sine medarbeidere

Da Tore ble utnevnt til administrerende direktør, skrev Styret at «Det er nødvendig at firmaets daglige leder (…) har tilstrekkelige lederegenskaper. Vi tenker da først og fremst på evnen til å inspirere sine medarbeidere, evnen til å få dem til å yte sitt beste og arbeide for seg.» Den evnen hadde Tore, og han var en leder de ansatte likte og så opp til. I vanskelige perioder skjermet han de ansatte så langt det lot seg gjøre mot nedbemanning, og var levende opptatt av medarbeidernes ve og vel. Konsernets suksess tilskrev han ikke sin egen rolle, men fremhevet dyktige og engasjerte medarbeidere, sunne verdier, et godt omdømme og gode produkter.

Tore ledet konsernet helt frem til begynnelsen av 1990-tallet, og i denne perioden ble virksomheten utvidet betydelig. Utover på 1990-tallet gikk konsernet inn i et nytt generasjonsskifte, og Tore Steen takket for seg som styreformann i 1997. 

- Helt til det siste har Tore regelmessig vært å se på sitt kontor hos Bertel O. Steen på Lørenskog. Det har minnet mange ansatte på konsernets lange historie der familieforetaket har utviklet seg til å bli en av Norges største handelsbedrifter. Tore Steen spilte en hovedrolle på denne reisen. Vi som har fått være med på en bit av den minnes Tore med stolthet, glede og takknemlighet. Vi sender i dag våre varmeste tanker til familien, sier Harald Frigstad.

Lørenskog, 9. desember 2021

Mer om Tore Steens liv, kan du lese her