Nøkkeltall

 • 22,8

  mrd NOK
  Driftsinntekter
 • 37 592

  Antall
  Registrerte kjøretøy
 • 2 773

  Antall
  Årsverk

Resultater

Driftsinntekter (mrd NOK)
Driftsresultater EBIT (MNOK)

Verdiskaping

5 903
MNOK
Stat og kommune
Ansatte
Eiere
Konsernet
Tall per 31.12 foregående år

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00