Hils på Simen Magnusen, 2.-årslærling, tunge kjøretøy, hos Bertel O. Steen.

«Jeg fikk lov til å prøve mye, selv om jeg var skolegutt. Det gjorde at jeg fikk lyst å søke lærlingplass».