Verdiene sier noe om hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi jobber. Verdiene skal fungere som rettesnorer for hvordan vi tenker og handler – som en rød tråd i alt vi gjør. 

 

 

Du kan lese mer om våre verdier her