Får representasjonen av Daihatsu i Norge (avsluttes i 2011)