Kjøper rettighetene til importen av Citroën og DS i Norge