Oppstarten finner sted i Kirkegaten 9 i Christiania