Overlater agenturet for Opel til sin yngre bror, Gustav Thrane Steen