Overtar importen av Chrysler, Jeep og Dodge (avsluttes i 2011)