Bertel O. Steen Detalj AS har den 13. desember 2016 inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Prøven Bil AS, og styrker dermed sin egeneide distribusjon i Trøndelag. Avtalen omfatter selskapene Prøven Bil AS med bilforhandlervirksomhet i Trondheim og Orkanger, Prøven Bil Verdal AS, Prøven Bil Oppdal AS og Prøven Bilutleie AS. Daglig leder for Prøven Bil AS, Lars Hoff fortsetter i rollen, og vil få et helhetlig koordineringsansvar på tvers av selskapene. Overtakelsen er skissert til medio februar 2017. 

Avtaleinngåelse BOSD og Prøven Bil

Prøven Bil er i dag Norges nest største forhandler av Peugeot og har en lang historie med Bertel O. Steen – helt tilbake til 1939. I 2015 utgjorde Prøven Bil mer enn 10 prosent av det totale Peugeot-salget i Norge og er således en svært god representant for merket. Selskapet representerer en omfattende forhandlerstruktur i Trøndelag og forventer en omsetning på 510 mnok i 2016. Prøven Bil har ca. 120 ansatte i bilvirksomheten.

Avtalen omfatter selskapene Prøven Bil AS med bilforhandlervirksomhet i Trondheim og Orkanger, Prøven Bil Verdal AS, Prøven Bil Oppdal AS og Prøven Bilutleie AS. Tidligere aksjonærer Knut Fordal og Sverre Fordal vil fremover rette sitt fokus mot skadevirksomhet, Prøven Eiendom, Prøven Transport og andre selskaper.

– Oppkjøpet av Prøven Bil er et viktig skritt for å styrke Bertel O. Steen Detaljs forhandlerdrift i de største byene i Norge, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen. Vi ønsker å utvide distribusjonskjeden og øke omsetningen og lønnsomheten i Bertel O. Steen Detalj, sier han.

– Utviklingen i bilbransjen går mot større forretningsenheter, eller at man tilhører sterke merkekjeder. Det er derfor naturlig for oss å søke mot Bertel O. Steen som er den største Peugeot-kjeden, sier hovedaksjonær i Prøven Bil, Knut Fordal. På bakgrunn av bransjeendringer vi ser komme, er et salg av virksomheten til Bertel O. Steen riktig både for våre medarbeidere og kunder, sier han.

– Avtalen vi nå har inngått, er tuftet på et langt og fruktbart samarbeid mellom Bertel O. Steen og Prøven Bil. Vi har sammenfallende mål og ambisjoner, og selv om det er vemodig å overlate ansvaret for familiebedriften til andre, er jeg samtidig glad for at det nettopp er Bertel O. Steen som skal utvikle selskapet videre, sier Fordal. 

Driften fortsetter som før

Lars Hoff fortsetter i sin rolle som daglig leder og vil få et helhetlig koordineringsansvar på tvers av selskapene. Medarbeiderne vil være ansatt i Prøven Bil AS, som blir et datterselskap av Bertel O. Steen Detalj AS.

Fruktbart samarbeid

– Prøven Bil ble kåret til Årets forhandler i 2013 av Peugeot Norge på basis av flest solgte biler, høyest kundetilfredshet og et godt samarbeid med importøren. I tillegg har Prøven Bil en markedsandel i Trøndelag som ligger godt over landsgjennom¬snittet, og er således en svært attraktiv forhandler for Bertel O. Steen Detalj. Når dagens eiere også har ytret ønske om å selge virksomheten til Bertel O. Steen, ser vi dette som en unik mulighet til å sikre god drift og kvalitet på forhandlervirksomheten i Trøndelag og ta kontroll på distribusjonen av Peugeot i regionen, sier Maarud.

– Bertel O. Steen-konsernets ambisjon er å bli Norges beste bilhus innen 2018. Vi skal vokse, vi skal ta markeds-andeler, og samtidig bli bedre på alt vi gjør. Vårt mål er å ha de mest tilfredse kundene, forhandlerne og de mest motiverte medarbeiderne. Prøven Bil er kjent for sitt fokus på kundetilfredshet og gode serviceholdninger, og passer således som hånd i hanske i arbeidet med å bli Norges beste bilhus, sier Maarud.

Prøven Østre Tiller - interiør

Trøndelag viktig for Bertel O. Steen Detalj

– Med oppkjøpet av Prøven Bil, styrkes Bertel O. Steen Detaljs posisjon i Trøndelagsregionen. Målet er å øke markedsandelen for Peugeot innen utgangen av 2018, sier adm. direktør i Bertel O. Steen Detalj, Marius Hayler. 

–Trondheim er det distriktet hvor Bertel O. Steen Detalj har den svakest posisjonen i dag. Fra før eier Bertel O. Steen Detalj 100 prosent av Kia-forhandleren på Østre Rosten og 50 prosent av Mercedes-Benz forhandleren Motor-Trade. Avtalen med Prøven Bil er derfor viktig i arbeidet med å styrke posisjonen i Trondheim som er Norges 5. største distrikt, sier Hayler. Vi har stor tro på at Prøven Bil vil bli en betydelig bidragsyter i Bertel O. Steen Detalj og er sikre på at også forhandleren vil kunne dra nytte av Bertel O. Steen Detaljs størrelse, kraft og kunnskap.

Selskapsoverdragelsen er skissert til medio februar 2017.