Tomten på 94 mål ligger på Berger nord for Oslo og er regulert til logistikk- og terminalvirksomhet.

Bertel O. Steen Logistikk håndterer all lager- og distribusjons-virksomhet for bilvirksomheten i Bertel O. Steen-konsernet. Bertel O. Steen Logistikk disponerer i dag cirka 12 000 m2 i Fjeldbo næringspark, 1 km nord for Bergerkrysset i retning Gardermoen. Dagens avtale går ut i 2018, med opsjon på forlengelse.
 
Som en konsekvens av Bertel O. Steens vekststrategi, har konsernet behov for økt areal til sin lager- og distribusjons-virksomhet og har derfor i en periode vært på leting etter en egnet tomt å bygge på. Nå er avtalen om kjøp av tomt på plass. Samtidig foregår reforhandlinger om forlengelse av dagens leieavtale på eksisterende eiendom for å sikre en smidig overgang.
 
–Tomten som er regulert til logistikk og terminalvirksomhet, er i dag delvis et sandtak, skog og noe bearbeidet mark. Det vil ta tid å opparbeide den før bygging kan finne sted, sier Øivind Solbakken som er påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS. 
 
–Her er det en del aktiviteter som må på plass i riktig rekkefølge. Skedsmo kommune vil anlegge gang- og sykkelvei i området, pluss at det skal etableres  en rundkjøring. Vi er nå igang med et forprosjekt der målet er å forberede oss best mulig til bygging kan finne sted, sier Solbakken.
 
–Vi er godt fornøyd med størrelsen og beliggenheten på tomten som ligger med god adkomst til E6, sier Rune Kristiansen, direktør for Bertel O. Steen Logistikk. Tomten ligger også nær et transportknutepunkt med andre logistikkaktører som DHL, Posten Bring  og UPS for å nevne noen. På kun 10 minutter er vi ved grensen til Oslo, noe som sikrer god dagdistribusjon til vårt forhandlerapparat innen Oslo og omegn, sier Kristiansen.
 
–Når et nytt lager kan stå ferdig er det litt for tidlig å si noe om, sier Kristiansen, men han sikter seg inn på ferdigstillelse i 2019/2020. 

–Bertel O. Steen styrker eiendomssatsingen og vil investere i eiendom i stedet for å sitte med lange leiekontrakter. Vi ønsker fleksibilitet gjennom å eie lokalene selv. Da står vi fritt til å omsette eller utvikle eiendommene slik at vi til enhver tid har optimale bygninger og beliggenhet, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS som tilføyer at ambisjonen er å doble verdien innen eiendom fra 2,5 til 5 milliarder fram mot 2020.