Bertel O. Steen Detalj AS har inngått en avtale om å kjøpe samtlige av aksjene i Lillehammer-Bil AS og styrker med dette selskapets virksomhet på Lillehammer. Lillehammer-Bil AS representerer merkene Peugeot og Kia og er en mangeårig samarbeidspartner av Bertel O. Steen. Overtakelsen vil skje i løpet av september 2017. 

Regiondirektør Terje Bernton og adm. direktør i Bertel O. Steen Detalj Marius Hayler sammen med nåværende eiere av Lillehammer-Bil, Kjell Åge Skyttermoen og Ingvild Skyttermoen.

Lillehammer-Bil ble etablert i 1974 og har siden oppstarten vært en samarbeidspartner av Bertel O. Steen. Forhandleren representerer i dag merkene Peugeot (fra 1983) og Kia (fra 2006) både innen salg og service. Lillehammer-Bil er også et autorisert Meca-verksted og medeier i Lillehammer Bilskadesenter AS.

Viktig region for Bertel O. Steen Detalj

Lillehammer-Bil er lokalisert i en del av Lillehammer som er et betydelig satsningsområde for kommunen med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Her er Bertel O. Steen Detalj også representert gjennom Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS som er en ren Mercedes-Benz forhandler (personbiler, varebiler og verksted for person-, vare- og lastebiler). 

– Gjennom oppkjøpet av Lillehammer-Bil styrker vi eksisterende virksomhet på Lillehammer og kan hente ut synergier gjennom utvikling av fremtidsrettede produkter og tjenester, markedsføring og – ikke minst gjennom vårt kundesenter. Avtalen betyr at Bertel O. Steen Detalj utvider merkeporteføljen og distribusjonen i området, og tar nok et viktig skritt for å styrke den egeneide forhandlerdriften i en viktig region, sier adm. direktør Marius Hayler i Bertel O. Steen Detalj.

– Lillehammer-Bil er en godt drevet virksomhet. Med en omsetning på 63 MNOK (i 2016) og et driftsresultat på 2,3 MNOK har hovedaksjonær Kjell Åge Skyttermoen og hans team har gjort en god jobb i Lillehammerområdet, sier Terje Bernton som er regionsdirektør for region sørøst. – Dette er et godt utgangspunkt for videre utvikling av virksomheten, tilføyer han.

Tilfører nødvendige ressurser

– I dag er størrelse avgjørende for å klare å videreutvikle selskapet og samtidig sikre medarbeiderne en god arbeidsplass, sier nåværende eier i Lillehammer-Bil, Kjell Åge Skyttermoen. Han opplever at det fremover vil være utfordrende for en frittstående forhandler å holde seg i tet av utviklingen. 

– Vi ser store endringer i bilbransjen fremover, derfor er jeg glad for at Lillehammer-Bil nå blir en del av Bertel O. Steen Detalj som kan tilføre selskapet nødvendige ressurser på veien videre, sier han. 

– Avtalen vi har inngått, baserer seg på et langt og tett samarbeid mellom Bertel O. Steen og Lillehammer-Bil. Vi ønsket en langsiktig løsning for bilvirksomheten vår, og selv om det er vemodig å overlate ansvaret for familiebedriften til andre, er jeg samtidig glad for at det nettopp er Bertel O. Steen som skal utvikle selskapet videre, sier Skyttermoen.

Fortsetter i de samme lokalene – inntil videre

– Bertel O. Steen Detalj skal vokse, ta markedsandeler og ha de mest tilfredse kundene, forhandlerne og de mest motiverte medarbeiderne. Med sitt fokus på kundetilfredshet og gode serviceholdninger passer Lillehammer-Bil godt inn vår prestasjonsorienterte kultur, sier Marius Hayler, som kan fortelle at virksomheten forblir i de samme lokalene i en overgangsperiode på 2,5 år. 

Ole-Morten Granlund fortsetter i sin rolle som daglig leder og vil få et ansvar for å koordinere driften av Lillehammer-Bil AS med Arnt Egil Dahl som er daglig leder av Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS. 

Medarbeiderne vil inntil videre være ansatt i Lillehammer-Bil AS, som blir et datterselskap av Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS. På lengre sikt vil selskapene fusjoneres og all virksomhet flyttes til Industrigata. 

– Vi har stor tro på at Lillehammer-Bil vil bli en god bidragsyter i Bertel O. Steen Detalj og at de to forhandlerne til sammen vil skape økt trafikk i butikkene på bakgrunn av et bredere produktsortiment, sier Hayler som mener at forhandleren også vil høste flere skalafordeler. 

Selskapsoverdragelsen vil bli gjennomført i løpet av september 2017.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt: 

Lillehammer-Bil AS

Kjell Åge Skyttermoen (nåværende eier), mobil 928 63 376, e-post kjell@lillehammmerbil.no

Bertel O. Steen AS

Terje Bernton (regionsdirektør), mobil 901 62 653, e-post terje.bernton@bos.no
Irene Schwabe (kommunikasjonssjef), mobil 900 80 044, e-post irene.schwabe@bos.no