Bertel O. Steen

Bertel O. Steen Detalj AS har 31. mars 2017 inngått en avtale om kjøp av eiendelene i bilforhandleren Din Bil AS i Trondheim. Din Bil AS er forhandler av Citroën og DS, og kjøpet er et ledd i Bertel O. Steens strategi for å styrke forhandlerkjeden i Trøndelagsregionen.

Bertel O. Steen Detalj har et mål om å styrke sin tilstedeværelse i de større byene. I Trondheim eier forhandlerkjeden i dag Peugeot-forhandler Prøven Bil og Kia Trondheim, og har 50 prosent eierskap i Mercedes-Benz-forhandleren Motor-Trade. Alle forhandlerne er lokalisert i samme anlegg på Østre Rosten i utkanten av Trondheim.

Som et ledd i strategien om å styrke sin posisjon i Trøndelag, har Bertel O. Steen Detalj i dag signert en avtale om virksomhetsoverdragelse av Din Bil AS sin virksomhet relatert til Citroën og DS. Selve overdragelsen er skissert til medio juni.

Din Bil AS eies av Coop Midt-Norge AS. - Vi har drevet bilvirksomhet i mange år, og erkjenner at strukturen i bilbransjen er under betydelig endring og at vi fremover vil se stadig flere konsolideringer i markedet, sier Torbjørn Skei, adm. direktør i Coop Midt-Norge. - Bertel O. Steen er en seriøs og aktet bilaktør. Vi er trygge på at videreføringen av Citroën og DS er i de beste hender når Bertel O. Steen Detalj får merkene under sin paraply her i Trondheim.

Din Bil vil fortsette driften i dagens lokaler og ta imot kunder fra både Citroën og de andre bilmerkene selskapet er forhandlere for frem til juni 2017. Da tar Bertel O. Steen Detalj sikte på å kunne ønske eksisterende og nye kunder velkommen til nye lokaler for Citroën og for DS på Østre Rosten – i samme bygg som Prøven Bil, Motor-Trade og Kia Trondheim.

- Vi ser frem til å kunne representere Citroën og DS også i Trondheim, sier Marius Hayler, adm. direktør i Bertel O. Steen Detalj. Vi ønsker å være sterkt til stede med alle merkene i vår portefølje i forhandlerdriften. Med Citroën og DS på plass på Østre Rosten, vil vi få et bilhus med alle våre merker under ett tak, det gleder vi oss til!

Konsernsjef Bjørn Maarud tilføyer: - Dette er nok et viktig steg på veien for å utvide Bertel O. Steens forhandlerdrift, og et ledd i strategien om å øke omsetningen og lønnsomheten i Bertel O. Steen Detalj. Vi ønsker å vokse og å ta markedsandeler. Trondheim er Norges 5. største distrikt og med den inngåtte avtalen om kjøp fra Din Bil, styrker vi vår posisjon ytterligere i denne viktige regionen.