Bertel O. Steen og Connected Car

Bertel O. Steen AS er en av de første partnerne i Telenors nye forum «Nordic Car Connect» som etableres for å fremme innovasjon rundt Connected Car. Samtidig lanseres Telenors økosystem for OBD2-adaptere, der Bertel O. Steen deltar som første aktør fra detaljsiden i bilbransjen.

Nordic Car Connect Forum samles for første gang 31. januar 2017 på StartupLab, samme dag som pilotene knyttet til Telenors økosystem for OBD2 presenteres.

Forumet vil ha flere samlinger gjennom året, mens selve OBD2 økosystemet forventes lansert til kunder når piloteringen er gjennomført.

Langsiktig arbeid

Bertel O. Steen jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger og tjenester som skal gi kundene et enklere, tryggere og mer interessant bilhold. Gjennom 2016 har konsernet jobbet med å utvikle egne løsninger knyttet til OBD2, da dette er et godt utgangspunkt for tettere dialog med kundene og for å kunne tilby bilnære tjenester til eierne av den eldre bilparken. For biler levert i nyere tid, er slike løsninger allerede integrert. Konsernet ser det som avgjørende å være tidlig i markedet, for å sikre at vi leverer de fortrukne kundeløsningene også på dette området.

– Løsningene baseres på et OBD2-adapter med blant annet 4G, GPS og andre sensorer, som gjør det mulig å samle inn relevante og ønskede data om kjøremønster, lokasjon og feilmeldinger på bilene. Vi har jobbet med å utvikle en nettløsning og en app knyttet til dette – som er klar til pilotering, sier prosjektleder hos Bertel O. Steen, Are Knutsen som samtidig understreker at dette vil verdiøke bruken av mobil-app som kanal til kundene. Målet er at tjenesten skal tilby blant annet servicebestilling, parkering, kjørebok og veihjelp – i ett grensesnitt, sier han. 

Avhengig av gode partnerskap

– For å skape lønnsomhet i slike løsninger og for å tilby de beste kundeløsningene, er man avhengige av gode partnerskap og tilleggstjenester fra andre. Bertel O. Steen har søkt muligheten for å ta inn partnere i egenutviklet løsning, men har gjennom dette arbeidet sett at flere aktører ønsker å gjøre det samme. Vi har derfor valgt å delta i Telenors løsning, og heller ta et ansvar for å bygge et godt økosystem sammen med andre sterke partnere, sier Stian Helle, leder for servicemarkedet i Bertel O. Steen Detalj AS. 

– Telenor har både et sterkt merkenavn og styrke til å drifte et økosystem som dette. Det vises også i hvilke partnere Telenor har fått med fra starten av, fortsetter Helle. 

Økosystem for alle

– Telenor ønsker så bred deltakelse i økosystemet som mulig, noe som betyr at Bertel O. Steen må samarbeide og forholde seg til konkurrentene på en ny måte. Konkurranse er ikke noe nytt, vi ønsker den velkommen, sier Helle. Men, ettersom adapterne samler inn nøkkelinformasjon om bilene som gjør det mulig å yte kundene enda bedre og mer relevant service, ønsker vi å sitte i førersetet. Vi skal fortsette å være førstevalget for våre kunder – også i slike løsninger.

Fremtiden til bilbransjen er godt i gang

– Dette er kun starten på hva vi vil se i vår bransje fremover, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS. Vi forsto tidlig at nye aktører er på vei inn i bransjen og har derfor besluttet å være aktivt med fra starten for ivareta vår posisjon. Det oppfordrer vi resten av bransjen til å gjøre også, gjennom deltakelse i dette økosystemet. På den måten utvikles én og samme plattform. Det vil alle være tjent med i lengden, sier Maarud.

Nordic Car Connect Forum