– Vi forventer store endringer i bilbransjen de kommende årene. Kundenes behov endrer seg, teknologien endrer seg og tradisjonelle forretningsmodeller utfordres. Bertel O. Steen skal aktivt være med å forme fremtiden i vår bransje. Det krever at vi beveger oss raskere i markedet, at vi klarer å utvikle nye tjenester som kundene vil ha og at vi utvikler og styrker vår eksisterende virksomhet, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

En av endringene er at en ny konsernorganisasjon innføres og trer i kraft fra 1. januar 2018.
– For å sikre raskere gjennomføringstakt og større slagkraft reorganiserer vi nå konsernet. Vi innfører en smalere konsernledelse, samler fellesfunksjoner og fokuserer enda sterkere på satsing rundt forretningsområdene våre. Det vil gi organisasjonen økt gjennomføringskraft og hurtighet.

– Et hovedmål er at vi skal kunne tilby de mest attraktive produktene og tjenestene til kundene. Vi skal bygge sterkere kompetanse og kapasitet på forretningsutvikling og prosjektledelse, og derfor kommer vi til å rekruttere flere medarbeidere med digital kompetanse som kan bidra i den transformasjonen hele samfunnet er inne i, sier Maarud. 

Bertel O. Steen har en visjon om å bli Norges beste bilhus. Den reisen går nå inn i en ny fase.
– Vår visjon om å bli Norges beste bilhus gir oss en klar føring om å bli best på salg, service og kundeoppfølging. Kraften som skal drive oss fremover må ligge i vårt genuine ønske om å gjøre hverdagen enklere og bedre for våre kunder. Vi skal tilby nye produkter og tjenester som dekker deres behov i hverdagen. 

– Vi er godt rustet til å være med å forme den tiden vi nå går inn i. Vi har en lang og solid historie, sterk økonomisk ryggrad og dyktige medarbeidere i hele konsernet. Det jobbes bra på alle plan, og konsernet leverer sterke resultater. Vi har en tydelig strategi og retning. Det er et godt utgangspunkt for å møte de utfordringene og mulighetene vi vet vil komme, sier Maarud.

Konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen tilrettelegger for økt endringstakt og utvikling av nye produkter og tjenester for å møte ønsker og behov fra kundene.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Rikter, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt: 920 84 996 / anders.rikter@bos.no 

Lørenskog, 13. november 2017