– Både forslaget om å innføre vektavgift på elektriske biler og forslaget om å kutte i fordelene for ladbare og ikke-ladbare hybrider kom overraskende. Vi oppfordrer til at endringer i bilavgiftene – som berører så mange – gjøres etter en plan og i en god dialog med bransjen, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS ønsker mer forutsigbarhet i bilavgiftene.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2018 å innføre en vektavgift som vil gjøre de tyngste elektriske bilene dyrere.

– De norske bilavgiftene har de siste årene blitt redusert og har samtidig stimulert til en overgang til elektriske biler og plug-in hybrider. Dette har medført at el- og hybridbiler tilsammen nå har rundt 50 prosent markedsandel. Vi merker godt det suget i markedet som er etter elektriske biler, og vår KIA Soul Electric er knapt innom butikken før den er solgt. Kommende elektriske modeller av Mercedes-Benz har allerede lang venteliste. Politikken virker. Nå som Regjeringen foreslår å legge en avgift på de aller tyngste el-bilene vil vi følge nøye med på om dette forandrer det hovedbildet, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen.  

Det er også grunn til å merke seg at de internasjonale gigantene i bilbransjen satser milliarder av kroner på forskning og utvikling av stadig renere motorer og mer trafikksikre biler. 
– Nye biler er betraktelig renere enn biler som er ti år gamle. Om forbrukeren bytter ut en gammel bensin eller dieselbil med en ny, vil det også ha en betydelig positiv effekt. Vi mener det er bra at Statsbudsjettet 2018 ikke legger opp til noen generell økning i engangsavgiften utover en ren inflasjonsjustering på 1,6 prosent. Det har vært mange og store endringer i avgiftssystemet de senere årene. Nå må systemet få tid til å virke. Bilkjøp er en stor investering for folk flest, derfor må endringene være forutsigbare og gradvise.

Varebiler og næringsdrivende

I statsbudsjettet de siste to årene har utviklingen i varebilavgiftene gått i helt feil retning og påført næringslivet betydelig økte utgifter. 

– Avgiftsendringene de senere årene har slått uheldig ut for varebiler og næringsdrivende. Vi må ikke glemme at næringslivet er helt avhengig av bilen for å levere varer og tjenester. Snekkere, rørleggere og elektrikere trenger varebilen for å få jobben gjort hjemme hos folk. Det er derfor bra at dette forslaget til Statsbudsjettet ikke forverrer dette ytterligere. Vi mener også at forslaget om 13.000 kroner i ekstra vrakpant ved overgang til nullutslipps-varebil er positivt, sier Maarud.

Bjørn Maarud har en klar oppfordring til de politiske partiene nå som arbeidet med statsbudsjettet går inn i sin siste fase for å sikre flertall på Stortinget.

– Bilbransjen er inne i en meget rask utvikling, med stadig nye og bedre modeller. Bilen er et viktig redskap for å få folks hverdag til å gå i hop. Rammebetingelsene som legges i Statsbudsjettet betyr derfor mye. Jeg oppfordrer politikerne til å være langsiktige og forutsigbare i den fortsatte behandlingen av bilavgiftene i arbeidet med Statsbudsjettet, og legge vekt på å ha en fornuftig dialog med bilbransjen rundt disse temaene, sier Maarud.

Bertel O. Steen

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Rikter, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt: 920 84 996 / anders.rikter@bos.no

Lørenskog, 12. oktober 2017