Bertel O. Steen AS (bil- og eiendomskonsernet) økte topplinjen med 2,6 milliarder, oppnådde en omsetningsrekord på 14,4 milliarder kroner og realiserte et driftsresultat på 505 millioner kroner i 2016.

Tidenes Bertel O. Steen-resultat

Resultater

I et sterkt totalmarked (197 991 kjøretøy) som er opp 4,1 prosent fra 2015, har Bertel O. Steen økt totalt antall nye registrerte kjøretøy med 5,2 prosent (6,3* prosent inkl. Kia Soul Electric importert via Tyskland). Konsernets portefølje inkluderer merkene Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, DS, Kia, smart®, Fuso og Setra, i tillegg til verkstedkjeden Snap Drive. Konsernets totale markedsandel endte på 15,5 prosent i 2016 (16,4 prosent inkludert Kia Soul Electric importert via Tyskland).

Bil- og eiendomskonsernet økte driftsinntektene med 2,6 milliarder kroner (22 prosent) i 2016 og endte på 14,4 milliarder kroner (11,8 milliarder i 2015). Organisk vokste konsernet med 2,3 milliarder kroner, tilsvarende 21 prosent. Driftsresultatet (EBIT) endte på 505 millioner kroner i 2016, en økning på 134 millioner kroner fra 2015 (36 prosent).

mill NOK 2015   2016   Endring
Omsetning  11780   14365   22 %
Driftsresultat før avskrivning 484   612   26 %
Driftsresultat 371   505   36 %
Driftsmargin 3,1 % 3,5 %  
Resultat før skatt 296   450   52 %
Antall ansatte 2173   2306   6 %

 

Økning for bilimporten
For konsernets bilimportører økte driftsinntektene med 27 prosent fra 7,9 milliarder kroner i 2015 til 10,1 milliarder kroner i 2016. Driftsresultatet styrket seg fra 226 millioner kroner i 2015 til 284 millioner kroner i 2016. Særlig bidro Mercedes-Benz godt til økningen.

44 prosent vekst i forhandlervirksomhetens driftsresultat
Bertel O. Steen Detalj, konsernets egeneide forhandlervirksomhet, økte omsetningen i 2016 med 21 prosent fra 8,3 milliarder kroner i 2015 til 10,0 milliarder kroner. Salget av nye biler økte med 17,1 prosent og brukte biler med 3,1 prosent. Omsetningen av verkstedtjenester og deler økte med 8,8 prosent. Omsetningsveksten og effektivisering av driften bidro til et solid driftsresultat på 170 millioner kroner, en økning på 44 prosent fra 2015. 

Bedring på alle områder i strategiperioden 2013-2016

– Vi har lagt bak oss et godt år både når det gjelder topp- og bunnlinje for konsernet. Det er mange lyspunkter å trekke frem, som at det har vært tidenes beste år for Mercedes-Benz og at vi ser en klar bedring i driften i vår egeneide forhandlervirksomhet. Det er vi spesielt godt fornøyde med, sier konsernsjef Bjørn Maarud. 

– Ser vi på perioden fra 2013, da vår strategi ble utarbeidet, og ut 2016, har vi økt salget av våre importerte kjøretøy med 41,1 prosent, fra 23 256 enheter i 2013 til 32 824 enheter i 2016. Driftsinntektene har økt fra 9,7 milliarder kroner i 2013 til 14,4 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer en vekst på 49 prosent. Driftsresultatet har i den samme perioden økt fra 280 millioner kroner til 505 millioner kroner, noe som representerer 80,4 prosent vekst, sier konsernsjefen, som er godt fornøyd med innsatsen til sine medarbeidere. 

Satser videre i eiendom

Bertel O. Steen besitter også en eiendomsportefølje på over 3 milliarder kroner. For å sikre videre fleksibilitet i bilanleggene, fortsetter konsernet å investere i egen eiendomsutvikling.

– I eiendomsvirksomheten har det skjedd mye i 2016. Vi har utarbeidet en ny strategi, fått på plass ny daglig leder og et nytt, svært kompetent styre, sier Maarud. 

Høsten 2016 kjøpte Bertel O. Steen Eiendom AS en tomt på nesten 100 mål på Berger, nord for Oslo. Den har attraktiv beliggenhet i et område for transport og logistikk. Her skal konsernet etablere et nytt sentrallager for Bertel O. Steen Logistikk. 

– I Solheimveien 11-15 på Lørenskog skal vi bygge et nytt bilanlegg i front av hovedkontoret til Bertel O. Steen. Dette arbeidet er påbegynt i 2017 og vil ha ferdigstillelse i 2019, fortsetter Maarud.

Muligheter og utfordringer fremover

Bjørn Maarud venter tøff konkurranse i 2017 og i årene fremover – både fra eksisterende konkurrenter og fra nye aktører. 

– Ikke bare tilpasser vi oss endringer, men vi jobbet også hardt for å holde oss i forkant av utviklingen, sier Maarud. Vi ser et marked i sterk endring der nye forbruksmønstre, ny teknologi og nye aktører etablerer seg. Om noen år vil norsk bilbransje være helt annerledes enn det den er i dag. Ikke pga. én trend, eller én teknologisk nyvinning, men på grunn av mange parallelle teknologiske fremskritt, sier Maarud og legger til at Bertel O. Steen skal være i front av denne utviklingen!